அனைத்து ராசிக்குமான ‘விகாரி’ ஆண்டு தமிழ் புத்தாண்டு பலன்கள்!

சுதந்திர மனப்பான்மை கொண்ட மேஷ ராசி அன்பர்களே !
உங்களுக்கான பலனை படிக்க இங்கே கிளிக் பண்ணுங்க…

எல்லோரையும் அன்புடன் நேசிக்கும் ரிஷப ராசி அன்பர்களே !
உங்களுக்கான பலனை படிக்க இங்கே கிளிக் பண்ணுங்க…

சமாதானத்தை விரும்பும் மிதுன ராசி அன்பர்களே !
உங்களுக்கான பலனை படிக்க இங்கே கிளிக் பண்ணுங்க…

அதிகாரத்திற்கு அடிபணியாத கடக ராசி அன்பர்களே !
உங்களுக்கான பலனை படிக்க இங்கே கிளிக் பண்ணுங்க…

எதையும் வெளிப்படையாக பேசும் சிம்ம ராசி அன்பர்களே !
உங்களுக்கான பலனை படிக்க இங்கே கிளிக் பண்ணுங்க…

மன்னிக்கும் மனப்பான்மை கொண்ட கன்னி ராசி அன்பர்களே !
உங்களுக்கான பலனை படிக்க இங்கே கிளிக் பண்ணுங்க…

இனிமையாக பேசும் துலாம் ராசி அன்பர்களே !
உங்களுக்கான பலனை படிக்க இங்கே கிளிக் பண்ணுங்க…

வேலைகளை உடனுக்குடன் முடிக்கும் விருச்சிக ராசி அன்பர்களே !
உங்களுக்கான பலனை படிக்க இங்கே கிளிக் பண்ணுங்க…

உள்ளதை உள்ளபடி பேசும் தனுசு ராசி அன்பர்களே !
உங்களுக்கான பலனை படிக்க இங்கே கிளிக் பண்ணுங்க…

இரக்க சுபாவம் கொண்ட மகர ராசி அன்பர்களே !
உங்களுக்கான பலனை படிக்க இங்கே கிளிக் பண்ணுங்க…

உதவும் மனப்பான்மை கொண்ட கும்ப ராசி அன்பர்களே !
உங்களுக்கான பலனை படிக்க இங்கே கிளிக் பண்ணுங்க…

அனைவரையும் மகிழ்வித்து மகிழும் மீன ராசி அன்பர்களே !
உங்களுக்கான பலனை படிக்க இங்கே கிளிக் பண்ணுங்க…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*